Inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen

Zorgtraiteur inspireert collega's over inclusief ondernemen

Sinds kort mag familiebedrijf Zorgtraiteur Claessens André uit Zaventem zich ‘1 uit de 1.000’ noemen. Tijdens een ontbijtsessie met collega-ondernemers vertelde zaakvoerder André Claessens hoe hij voorbij drempels naar mogelijkheden van werkkrachten met een beperking kijkt.


Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het opvallend dat de werkzaamheidsgraad van mensen met een beperking of langdurig gezondheidsprobleem nog steeds significant lager is dan het Vlaamse gemiddelde.

Drempels

André Claessens zet sinds jaar en dag in op inclusief ondernemen. Naast de sociale dimensie ziet de traiteur ook een economisch voordeel. “Wij kiezen bewust voor een mix waarin ook werkkrachten met een beperking een belangrijke plaats in ons bedrijf hebben”, zegt Claessens. “Door hun persoonlijke situatie kennen zij vaak de verwachtingen van onze klanten beter.”

Recent kreeg het bedrijf een erkenning als ‘1 uit de 1.000’, een initiatief dat de spotlights zet op ondernemers die werkkrachten met een beperking tewerkstellen. “Heel wat mensen met een beperking willen echt werken maar geraken om diverse redenen niet aan de bak”, zegt Johan Cremery, oprichter van ‘1 uit de 1.000’. “Ze ervaren drempels om een job te versieren, terwijl ze net heel veel mogelijkheden hebben.”Ambassadeur 1 uit de 1000

Twee op de drie bedrijven die willen aanwerven, ondervinden steeds grotere moeilijkheden om geschikt personeel te vinden. Tegelijkertijd bedraagt de werkzaamheidsgraad van mensen met een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem maar 46%. Heel veel talent laten we zo verloren gaan.

1 uit de 1000 is een initiatief van ondernemers voor ondernemers.
Voor zij die kijken naar skills, voorbij beperkingen.


Award inclusief ondernemen 2022

Wat is inclusief ondernemen?

Een inclusieve onderneming zet in op diversiteit en heeft daarbij oog voor het potentieel van elke werknemer. De zichtbare verschillen springen het snelst in het oog: leeftijd, geslacht, ras, taal, fysieke verschijningsvorm, kleding, gedragsstijl,…. Maar ook minder zichtbare verschillen zijn belangrijk bij diversiteit: scholingsgraad, werkervaring, sociale achtergrond, interesses, talenten, levensdoelen,….

Een onderneming die oog heeft voor diversiteit zal rekening houden met al deze verschillen, en streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van de ploeg. Inclusie gaat echter nog een stap verder, want een onderneming die streeft naar inclusie zal op zoek gaan naar hoe hij deze verschillen doelbewust kan inzetten, door het beste in mensen aan te spreken, door respect te tonen voor de eigenheid van elkeen, door mensen zich gewaardeerd te laten voelen ongeacht de functie, rang of taak.

Iedereen heeft een talent en verdient een kans. Een inclusieve onderneming vertrekt vanuit de visie dat elke burger op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats kan vinden die overeenstemt met zijn talenten. Een inclusieve ondernemer slaagt er zo in mensen met drempels tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te stellen. Dat is niet altijd evident, maar er zijn verschillende gespecialiseerde dienstverlenende organisaties waar u als onderneming beroep op kan doen ter ondersteuning. 

Waarom is inclusief ondernemen belangrijk?

Het belang van inclusief ondernemen is tweeledig. Enerzijds biedt het mogelijkheden voor ondernemingen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Anderzijds biedt het kansen voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt om een duurzame job te vinden.

Inclusieve ondernemingen hebben een kritisch succesvoordeel door de unieke mix van zienswijzen, stijlen en vaardigheden bij de medewerkers. Om passende oplossingen te vinden voor klanten is creativiteit en inleving belangrijk. Dit vermogen stijgt aanzienlijk wanneer organisaties doelbewust gebruik maken van de diversiteit in haar onderneming.

Ondanks dat er in België de afgelopen jaren meer jobs aangeboden worden, blijft de werkzaamheidsgraad vooral bij kansengroepen laag. In België hebben laaggeschoolden, oudere werknemers, mensen met een functie-beperking en migranten van buiten de EU zelfs minder kansen om een job te vinden dan elders in Europa. Inclusieve ondernemingen geven iedereen een kans op werk, en dat is belangrijk. Want arbeid is een basisrecht.

Focus op mogelijkheden, niet op beperkingen! (HLN)

Zeven van de 23 werknemers van Traiteur André Claessens kampen met een beperking. De gelijknamige zaakvoerder kiest er bewust voor om hen bij hem tewerk te stellen. "Werk vinden is voor die gasten geen evidentie, terwijl ze net heel gemotiveerd zijn. Bovendien zijn ze zo dankbaar."


Tien jaar geleden startte André Claessens (38) met zijn eigen traiteurzaak in zijn woning in Nossegem. Hij deed dat acht jaar in bijberoep, maar twee jaar geleden werd het zijn hoofdberoep. Inmiddels zit ook zijn vrouw mee in de zaak, beschikt hij over een groot gebouw in industriezone Zaventem-Zuid en ging het aantal werknemers in twee jaar tijd van één naar 23. Opvallend: zeven daarvan kampen met een (lichte) beperking. Zo zijn er drie werknemers aan de slag die lijden aan autisme, één heeft een gehoorbeperking, één een gezichtsbeperking, een jongeman kampt met een hersenletsel en de laatste heeft een psychiatrisch verleden. "Ik heb lange tijd in de zorgsector gewerkt en daar ondervind je dat je je niet moet focussen op de beperkingen van die mensen, maar net op de mogelijkheden", vertelt André Claessens. "Het klopt dat je misschien wat meer geduld met hen moet hebben en dat ze wat meer begeleiding nodig hebben, maar de dankbaarheid van die gasten is vaak veel groter dan van andere werknemers."

Vaak gaat het om mannen en vrouwen die al lange tijd op zoek zijn naar werk, maar telkens te horen kregen dat ze niet geschikt waren. "Voor een beschutte werkplaats komen ze namelijk niet in aanmerking, omdat hun beperkingen te licht zijn, terwijl andere bedrijven hen niet durven aan te werven", aldus nog de zaakvoerder. "Omdat ze in een tussencategorie zitten, is het voor hen moeilijk om aan de bak te komen."

Stage

Dat laatste bevestigt ook de 25-jarige Bran Petit. Hij heeft een turbulente jeugd gehad en belandde een jaar in een psychiatrische instelling. "Nadien heb ik lang naar werk gezocht. Via Emino (een instantie die mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen aan een job helpt, red.) kwam ik in contact met André. In november kreeg ik de kans om hier enkele weken stage te doen en dat heeft me geholpen om me opnieuw te ontplooien. Ik heb weer regelmaat in mijn leven. In de voormiddag breng ik de maaltijden naar de klanten en in de middag help ik af en toe in de keuken."

Traiteur voert bewust inclusief personeelsbeleid. (RING TV)

Dat André mensen met een arbeidsbeperking tewerkstelt, vindt hij evident. “Ik heb een verleden als verpleegkundige, dus weet heel goed wat de noden zijn van de zorgsector en die mensen. We werken nauw samen met VDAB en vzw Emino om mensen een kans te geven die op de traditionele arbeidsmarkt geen kans zouden hebben,” zegt zaakvoerder André Claessens.

10 van de 25 werknemers van André hebben een arbeidsbeperking. Volgens de man vraagt het om een andere aanpak. Vele van mijn werknemers hebben een visuele beperking, autismespectrumstoornis of psychiatrisch verleden.

“Ik focus mij op wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen. Bovendien hebben ze ook voeling met onze doelgroep. Sommige werknemers hebben aan de andere kant gestaan en ooit zelf beroep moeten doen op anderen om maaltijden te ontvangen. Nu bereiden ze zelf en leveren ze bij anderen. Ze zijn dan ook het ideale uithangbord voor mijn traiteurszaak,” besluit André.


Niet de handicap telt, wel de ingesteldheid. (Jobat magazine)


DUO-DAY (Emino)

Inclusief ondernemen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x